คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ติดต่อเรา

17/10/2016

ที่อยู่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง

    

 

ติดต่อเรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

โทรศัพท์  02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

โทรสาร   02 516 2708

อีเมล์      fph.tu.ac@gmail.com

ตรวจสอบเส้นทาง

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อาคารสิรินธรารัตน์ เลขที่ 248 หมู่ 2
ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต. ปงยางคก อ.ห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190

โทรศัพท์  05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

อีเมล์      fph.tu.ac@gmail.com

ตรวจสอบเส้นทาง

 

ติดต่อหน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- สำนักงานคณบดี  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๐, ๗๔๐๑
- เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๙
- งานบริหารสำนักงาน  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๐, ๗๔๑๑
- งานบริการการศึกษา  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๐, ๗๔๒๑
- งานคลังและพัสดุ  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๕, ๗๔๑๖
- งานวิจัยและบริการวิชาการ  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๕
- งานยุทธศาสตร์เเละประกันคุณภาพการศึกษา  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๔๒
- งานกิจการนักศึกษาเเละศิลปวัฒนธรรม  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๖
- งานห้องปฏิบัติการ  (๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๓๓, ๗๔๓๕
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (๐๒) ๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๓๑
 

แผนที่เส้นทางการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <<<

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รูปประกอบเนื้อหา

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
65
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293