คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต(รอบ 2)เเละศูนย์ลำปาง 

28/11/2017

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561

-    1.1 ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

2. แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (ใบแรก) และตัวอย่าง

3. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) รหัส 61

ปฏิทินประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

เอกสารการสมัคร ศูนย์รังสิต                                                                                    เอกสารการสมัคร ศูนย์ลำปาง
1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต (รอบที่ 2) 1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
2_ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ (รอบที่ 2) 2_ปฏิทินการรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต (รอบที่ 2) 3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
4
Yesterday
190
This Month
4,247
Last Month
4,093
This Year
16,184
Last Year
31,293