คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ประจำปี 2561 ศูนย์รังสิตเเละศูนย์ลำปาง 

28/11/2017

-ประกาศรับ สม. รังสิต รอบ 3-61

-ประกาศรับ สม. ลำปาง รอบ 3-61

ศูนย์รังสิต

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ_สม.ศูนย์รังสิต_ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2.)

 - 1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561 (24-7-2561)

      1.1 ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 - 2. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) รหัส 61

 - 3. แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 - 4. ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 - 5. รายละเอียดการจดทะเบียน+ค่าใช้จ่าย

 - 6. วิธีการจดทะเบียนรายวิชา+ชำระเงิน

 - 7. ตารางสอน-ตารางสอบ

ศูนย์ลำปาง

 ***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สม.ลำปาง 2561

 

เอกสารการสมัคร ศูนย์รังสิต                                                                                    เอกสารการสมัคร ศูนย์ลำปาง
1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) 1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
2_ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ (รอบที่ 3) 2_ปฏิทินการรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต (รอบที่ 3) 3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
60
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293