คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

งานประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาเเละหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

24/05/2018

หัวข้อ   วันที่ /สถานที่จัดงาน กำหนดรับสมัคร

 

4TH ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE

 

 

 26 – 28 November 2018
Chiang Mai, Thailand

 

 

ABSTRACT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO 30TH SEPTEMBER 2018

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 8

 

วันที่ 24-25 มกราคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


 รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2561


 

การสัมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

วันที่ 5-7 มีนาคม 2562

ณ โรงเเรมเซนทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

รับบทคัดย่อตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 15 ธันวาคม 2561

ประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.pbri-conference.com/

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2561

"วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์"

 

 

 

 

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

รับบทความวันสุดท้าย
7 กันยายน 2561
-----------------
แจ้งผลพิจารณาบทความ

9 ตุลาคม 2561
-----------------
รับบทความฉบับสมบูรณ์วันสุดท้าย
1 พฤศจิกายน 2561
------------------
วันสุดท้ายผู้ส่งบทความลงทะเบียน

1 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4:ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง"

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และนานาชาติ เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
การประชุมวิชาการนำเสนงอผลานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ติดตามข้อมูลการประชุมวิชาการอื่นๆ ได้ที่ https://grad.reru.ac.th/?cat=5

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 บัดนี้-31 กรกฎาคม 2561

International Conference on Precision Medicine: From Discovery to Public Health

ติดตามข้อมูลการประชุมวิชาการอื่นๆ ได้ที่ http://www.conferenceinthai.com/

 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

ณ Crowne Plaza Bangkok

ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ติดตามการประชุมวิชาการได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/conference.php

   
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ติดตามการประชุมวิชาการได้ที่ https://grad.reru.ac.th/?cat=5

   ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
6
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293