คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ผลงานเพื่อสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการคัดเลือกและรับทุนจาก Editor’s bar และ สสส. ให้ดำเนินโครงการ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"

01/06/2018

ผลงานเพื่อสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการคัดเลือกและรับทุนจาก Editor’s bar และ สสส. ให้ดำเนินโครงการ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"

กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการและการออกแบบปกสมุด Braille Block เพื่อทางเดินที่เป็นของทุกคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนโดย
สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth Editors' barแนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
127
Yesterday
116
This Month
3,456
Last Month
5,139
This Year
25,303
Last Year
31,293