คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ จ.ระยอง

14/06/2018

...

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ จ.ระยอง 61 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 256 นำทีมโดย พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการทางด้านการคัดกรองสุขภาพ การวัดองค์ประกอบร่างกาย การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
12
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293