คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

กิจกรรม Healthpro Showcase การแสดงนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความคิดใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับชาวประชาคมธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด Reflections โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสุขภาพ สร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Healthpro Showcase พร้อมทั้งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว ตลอดทั้งวัน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
116
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293