Loading...

พิธีไหว้ครู ปี 2561

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปี "ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติประชา น้อมใจกตัญญุตาบูรพาคณาจารย์" ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครูประภทสร้างสรรค์อีกด้วย

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2561

งานครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้แนวคิด " 13 ปี ที่สำคัญ สาธารณสุขร่วมผลักดัน Safety University" ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 13 ปี ของคณะฯ อีกทั้งยังมีผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมแสดงยินดีแก่คณะฯ ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการประวัติและความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิธีเปิดโครงการ Safety University Safety 2U : Safety University for your Safety Life เพื่อสร้างความตระหนักเเละเเนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของชาวธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย(Safety University)

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

ประชุมสภาคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพบรรยากาศ คลิก